ZWROTY

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2000, nr22,poz.271) może odstąpić od umowy kupna Towaru zawieranej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówienia. 

2.  Klient chcący odstąpić od umowy kupna/sprzedaży powinien zgłosić ten fakt poprzez formularz kontaktowy. Wówczas zostanie mu przesłana procedura zwrotu z podaniem właściwego adresu do odesłania przesyłki zwrotnej.

3. Użytkownik jest zobowiązany do odesłania zwracanych produktów w stanie niezmienionym, w oryginalnym opakowaniu, z kompletem metek. Podstawą odstąpienia od umowy jest dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT), który musi być odesłany wraz ze zwracanymi produktami. Użytkownik jest zobowiązany do dołączenia do przesyłki również krótkiego oświadczenia o odstąpieniu od umowy z uwzględnieniem następujących danych: imię, nazwisko, numer zamówienia, adres e-mail zarejestrowany na koncie użytkownika, dane do zwrotu środków. W przypadku zwrotu produktów zakupionych za pośrednictwem kuponu, klient zobowiązany jest oddać wszystkie produkty objęte kuponem. 

4. Sklep zobowiązuje się do zwrotu należności Klientowi z tytułu rozwiązania umowy kupna za zakupione produkty bezpośrednim przelewem na wskazane przez klienta  konto bankowe w terminie 14 dni od momentu odebrania przesyłki zwrotnej. Sklep zastrzega, że przesyłki zwrotne nadawane przez użytkowników jako pobraniowe nie są odbierane. Koszt przesyłki nie podlega zwrotowi. 

 

REKLAMACJE
 

1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i fabrycznie nowe.

2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji jeśli towar jest niezgodny z opisem przedmiotu lub posiada wadę fabryczną. Podstawą reklamacji nie mogą być przypadki:

a) różnic w barwie rzeczywistej produktu, a tą zaprezentowaną na zdjęciach zamieszczonych w opisie produktu. Odbiór barwy jest subiektywny zależny od wielu czynników, jak na przykład parametry monitora, ustawiony kontrast, parametry karty graficznej, natężenie światła, indywidualny odbiór barwy przez użytkownika;

b) różnic w rzeczywistych wymiarach produktu, w porównaniu z wymiarami podanymi w opisie, nie przekraczające 1 cala (2,54cm). Różnica w poszczególnych wymiarach wynosząca maksymalnie 1 cal stanowi dopuszczalny błąd pomiarowy wynikający m. in. z ułożenia materiału, miejsca przyłożenia miarki, elastyczności tkaniny;

c) uszkodzeń mechanicznych będących wynikiem niewłaściwego użytkowania produktu lub niedotrzymania warunków prania;

4. Klient reklamujący produkt w przypadkach uzasadnionych może rościć o zwrot kosztów przesyłki zwrotnej. Sklep FashionX   zobowiązuje się do zwrotu kosztu przesyłki w kwocie nie większej niż zadeklarowany za stronach www.hanna.com.pl koszt przesyłki za zamówienie. Podstawą zwrotu kosztu przesyłki jest formalne potwierdzenie lub skan potwierdzenia nadania z widocznym kosztem przesyłki, jaki Klient poniósł w momencie nadawania przesyłki zwrotnej.

5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. 


 

DZIĘKUJEMY ZA ODWIEDZENIE NASZEJ STRONY.